Jaarverslagen

 

Als ondernemer van een grote organisatie dient u jaarlijks een jaarverslag te schrijven, wat door velen als een stressvolle taak wordt beschouwd. Toch kunt u er vanwege overheidsregels niet aan ontkomen! Het opstellen van een jaarverslag is doorgaans een tijdrovende klus, welke bepaald niet eenvoudig is. Gegevens moeten op de juiste plek staan, het verslag moet de juiste opbouw hebben, taal- en spelfouten wilt u vermijden, enzovoorts. Wanneer het jaarverslag volledig is, kunt u dit ter beoordeling bij de Kamer van Koophandel inleveren.

Mocht u het schrijven van een jaarverslag voor uw organisatie ingewikkeld vinden, dan kan ons team met professionele tekstschrijvers u helpen. Dit geldt ook als u zelf de tijd niet heeft voor het opstellen van uw jaarverslag. Samen met u verzamelen we de juiste gegevens, om hier vervolgens een compleet en kloppend jaarverslag van te maken.

De opbouw van een jaarverslag

Een jaarverslag bestaat uit twee verschillende delen: een jaarrekening en een jaarverslag. Het jaarverslag geeft een beschrijving van de gebeurtenissen binnen een onderneming in het afgelopen jaar, terwijl de jaarrekening voornamelijk cijfers over de omzet, de kosten, enzovoorts bevat. Kleine en middelgrote ondernemers kunnen doorgaans aan de wettelijk gestelde eisen voldoen met een jaarverslag van slechts een paar pagina’s. Voor grotere bedrijven komt veel meer kijken bij een jaarverslag, doordat dergelijke bedrijven veel meer informatie moeten vrijgeven.

Voorbeelden van gebeurtenissen die in een jaarverslag worden opgenomen zijn: marketingcampagnes binnen uw bedrijf, werkzaamheden die binnen het bedrijf zijn uitgevoerd, successen die behaald zijn, doelstellingen die u voor de komende jaren stelt, enzovoorts. U kunt het jaarverslag daarom zien als een verantwoording aan klanten en andere geïnteresseerden, over de gang van zaken binnen uw onderneming in het afgelopen jaar.

Een jaarrekening bevat doorgaans informatie als een balans, een verlies- en winstrekening van uw onderneming, een toelichting bij deze cijfers en eventuele verdere specificaties.

Hulp bij het opstellen van het jaarverslag

Blijkt het opstellen van het jaarverslag voor uw onderneming lastiger te zijn dan u op voorhand had gedacht? Of heeft u de tijd niet om het jaarverslag te laten voldoen aan de wettelijk gestelde eisen voor deze documenten? Ons team met tekstschrijvers heeft een ruime expertise in onder meer het schrijven van jaarverslagen voor bedrijven. We helpen u dan ook graag bij deze vervelende en tijdrovende klus.

Vraag geheel vrijblijvend een gratis proeftekst aan, zodat u een beter beeld krijgt van onze vaardigheden.