Redigeren

 

Redigeren

Redigeren, u heeft er wellicht nooit eerder van gehoord! Redigeren wordt gezien als de basis van een goede controle op de leesbaarheid van uw teksten. Beeldt u zich bijvoorbeeld eens een ingewikkeld stuk over gezondheidsperikelen in, geschreven door een professor. Voor de professor is het een begrijpelijke tekst, maar voor de gemiddelde bezoeker van uw website kan het behoorlijk ingewikkeld zijn. Wanneer een tekst te ingewikkeld geschreven is, zullen bezoekers sneller afhaken en uw website verlaten. Zeker wanneer u producten of diensten via uw website aanbiedt, kan dit uw conversie sterk beïnvloeden. Redigeren vormt de perfecte oplossing in een dergelijke situatie! Tijdens het redigeren van uw teksten controleren wij uw teksten op de leesbaarheid voor een gemiddelde bezoeker van uw website. Waar nodig zullen wij de teksten voor u aanpassen, zodat de tekst begrijpelijker wordt. Zo weet u zeker dat de teksten hun hoge niveau op het gebied van informatiedichtheid behouden, máár ook leesbaar zijn.

Corrigeren is geen redigeren!

Hoewel redigeren veel weg heeft van het corrigeren van teksten, zijn er een aantal essentiële verschillen op te merken tussen beide diensten. Zo richt het corrigeren van teksten zich met name op de taal- en spelfouten in teksten, terwijl redigeren verder gaat dan dat. Tijdens het redigeren van uw teksten wordt bijvoorbeeld ook de zinsopbouw veranderd, zodat een tekst soepeler loopt en daardoor beter leesbaar wordt voor een bezoeker van uw website. Ook het aanpassen van de opmaak van een tekst doet redigeren verschillen van corrigeren. Bij de opmaak van een tekst kunt u denken aan het aanbrengen van alinea’s, het verwijderen van onnodige bijzinnen uit een tekst, enzovoorts. Dergelijke aspecten maken een tekst onnodig moeilijk, wat de leesbaarheid negatief beïnvloedt. Tijdens het aanpassen van een tekst letten wij op het behoud van de informatiedichtheid van een tekst. Zo blijft het niveau van een tekst hoog!

Laat uw teksten redigeren

Wilt u meer weten over de vaardigheden van ons team in het redigeren van teksten, of wilt u meer weten over het redigeren van een tekst in het algemeen? Ons team met professionele tekstschrijvers staat voor u klaar! Met veel plezier schrijven wij geheel vrijblijvend een gratis proeftekst of redigeren we een korte tekst voor u. Zo krijgt u een beter beeld van onze vaardigheden en weet u wat u van ons mag verwachten bij een eventuele vervolgopdracht. Wanneer mogen wij een eerste proeftekst voor u redigeren of (her)schrijven?